2017KomItA25

From rtgkom.dk

Jump to: navigation, search

Reportage 1

Forløbet er bygget op af en øvelsesrække efterfulgt af en mindre projektopgave. Dagens modul kommer til at se således ud:

 1. Dem, der mod forventning ikke har fået afleveret, sørger for at få klaret det. Imens går de øvrige i gang med forløbet ved at:
  1. Oprette en projektside på dit (nye!) StudieWeb. Projektet hedder "Reportage"
  2. Foretage en informationssøgning, hvor du finder frem til forskellige definitioner af Journalistik og genren, "reportage". (En starthjælp her)
  3. Skrive - med egne ord - en kortfattet introduktion til reportagegenren. Lad teksten fungere som indledning på projektsiden (brug html og ikke .docx)
  4. Gå i gang med Workshop_KomITA23-5_interview
 2. De, der har behov for individuel feedback på deres StudieWeb, får det (samtidig med pkt. 1)
 3. Opsamling med blikket mod næste modul

Studieweb 3

Vi gennemgår kap 1 - 5 i Steve Krug: Don't Make Me Think

link til fællesdokumentet [1]


Vi arbejder med at foretage en såkaldt interessentanalyse. Metoden og analysen skal give dig et klart overblik over, hvem, der skal have glæde af dit website og hvordan:

Interessent Informationsbehov Løsning
Medstuderende Teknisk viden Adgang til kildekoder og dokumentation af værktøjshåndtering
Vejleder/lærer Indsigt i progression (faglig udvikling) Adgang til tidligere arbejder, redegørelser for faglige mål og status...
o.s.v o.s.v o.s.v

Vær opmærksom på, at samme interessent selvfølgelig kan have flere forskellige informationsbehov ligesom samme informationsbehov kan gøre sig gældende hos flere interessenter.

Herefter kigger vi på informationsdesignet. Se eksempel på strukturering af informationer i et informationsdesign her:

informationsdesign.jpg

Vi lægger ud med at blive kloge på hvad A-niveau faktisk indebærer. Herefter skal du have opgraderet din portfolio (StudieWeb), så den er klar det kommende arbejde og desuden får et fagligt kvalitetsløft. Det bliver faktisk det første mindre projekt som vi starter op og som vil løbe de næste 4 moduler.


Studiewebs

Andreas Baumbach Jensen
Andreas Petersen
Aslak Bjørn Funk Strömmer
Jacob Peder Albrink
Jesper Kostecki
Kevin Frank Pedersen
Laura Meier Jenkins
Mads Groenlund Tved
Nicholaj Patrick Andersen
Sharanya Ravikumar
Sohaib Tahir

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Medialab
Applikationer
Holdsider
Gamle_Klassesider
System
Toolbox