2017KomItA33-35

From rtgkom.dk

Jump to: navigation, search

Contents

3. år

Oplevelsesdesign


Gruppe # Hvem Emne Projektside
1 Andreas og Lisette Mødefaciliteter ..
2 Frederik, Bjørn, Dolmer og Kresten Museum
3 Emilie, Rasmus N. og Natasja Museum ...
4 Pia og Meier Formidling/instruktion ang. muskelgrupper og træning ..
5 Naja og Hjort Formidling af arkitektur ..
6 Oliver Sundhed formidling
7 Dennis Sundhed formidling
8 Victor og Julia Learning pit på skolens fællesarealer
9 Mathias og Patrick Toilet
10 Edgar, Jonathan, Rasmus T og Nørland Toilet ..
11 Asser, Thomas, Grøn og Nicolai Film VR ..
12 Martin S, Jonas og Julie Mødefaciliteter ..

På mandag skal der ligge en projektbeskrivelse fra hver gruppe. Kravene til projektbeskrivelsen er minimum:

 1. En introduktion til oplevelsesdesign (burde allerede foreligge)
 2. En konkret og detaljeret beskrivelse af case
 3. En beskrivelse af det løsningsforslag, man vil designe/realisere
 4. Plan for projektet (d.v.s. en tids- og ressourceplan)

Projektbeskrivelsen skal ligge på projektsiden og afleveres som fil på Lectio.Du gør således:

 1. gå dit arbejde efter og find frem til de faktorer, du mener gør din løsning god
 2. noter de vigtigste elementer i dit udviklingsarbejde, som har medvirket til at løsningen blev god
 3. undersøg hvad der skal til for at levere en effektiv pitch
 4. udarbejd en disposition med noter til din pitch. Indholdet af pitchen tager udgangspunkt i pkt. 1 og 2.
 5. træn pitchen foran- og sammen med din refleksionsgruppe, hvor I gensidigt giver feedback til hinanden
 6. gem noterne til din pitch suppleret med det det du fik med fra feedbacken


Når det er gjort, kan du tage hul på "Oplevelsesdesign". Vi starter op således:

 1. Opret en projektside på dit StudieWeb med titlen "Oplevelsesdesign" (individuel)
 2. Læs på Kenneth Hansen: "Bevidstgørende design" (udleveret via Lectio) samt http://en.wikipedia.org/wiki/Experience_design og suppler med egen informationssøgning med henblik på at kunne forklare hvad begrebet, oplevelsesdesign, dækker over.
 3. Skriv en introduktion på din projektside, hvor oplevelsesdesign defineres, forklares og illustreres med eksempler.

Prøveforløb

Næste gang påbegynder vi det næste forløb, "Oplevelsesdesign". Undervejs i opstarten - d.v.s. i løbet af de kommende moduler, vil I hver især blive bedt om at give et kort oplæg med udgangspunkt i prøveforløbet. Det vil blive en del af det grundlag, vi evaluerer ud fra (foruden produkt og dokumentation). Detaljer følger...

Detaljer for aflevering fremgår af oplægget. Der skal bl. a. laves en synopsis (opsummering) af forløbet. Følg linken for at se, hvad der menes med det.

Vi har herunder oprettet nogle refleksiongrupper, som vi tænker skal bruges til, at I kan diskutere jeres løsninger og progresioner med hinanden undervejs. Det er tanken, at I bliver i disse grupper gennem projektet, men vi forbeholder os naturligvis ret til at foretage ændringer undervejs :)

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Portfolio 5. semester

Nogle af jer har måske brug for en guidline til, hvilke mål oghvilket kernestof, der har været i fokus. Du kan se, hvad vi officielt har knyttet til de forskellige forløb: [HER]


I løbet af dagens modul ser vi i fællesskab på, hvilke faglige mål, der har været arbejdet med på andet år. Det skal gerne hjælpe refleksionerne på vej.

Vi starter op med at gøre status over, hvor langt hver især er kommet fagligt. Det første - korte - forløb kommer derfor til at gå med at opdatere din portfolio på StudieWeb så den står klar til 3. år og at udarbejde en refleksionsartikel, der skal redegøre for opnåede og kommende mål med arbejdet i faget. Du gør således:

 1. Gennemgå din portfolio og hold den op mod studieplanen (Findes på Lectio - klik studieplan og derefter undervisningsbeskrivelse). Er alle forløb med?
 2. Hold hver enekelt forløb op mod de faglige mål og kernestoffet som står at læse i fagbilaget
 3. Udarbejd et kort resumé for hvert forløb med fokus på:
  1. mål - hvad var meningen du skulle lære under arbejdet?
  2. praksis - hvilke faser, aktivitet, metoder og værktøjer indgik i arbejdet?
  3. status - hvad var opnået af viden og kunnen ved forløbets afslutning?
 4. Udarbejd en refleksionsartikel: Skriv med udgangspunkt i dine resuméer en kort tekst, hvor du med egne ord formulerer, hvad du har nået af faglige mål ved udgangen af andet år og hvilke faglige mål og kernestof, der bør være i fokus for dit vedkommende her på 3. år.
 5. Opdater din portfolio med resuméerne og refleksionsartiklen. Sørg desuden for at redigere sitet, så data m.m. er tidssvarende.

2. år

Natuvidenskab for Dummies

Oplæg


Log

 1. Hver projektgruppe finder sig et bord, hvor der er plads til at vise produkter og dokumentation frem.
 2. I hver projektgruppe bruger man 20 minutter på at forberede, hvad der skal præsenteres, hvordan (og hvorfor). Præsentationen skal planlægges til at kunne vare ca. 5 minutter.
 3. Herefter gælder følgende regler:
  1. der skal så vidt muligt være en person ved projektgruppens bord til at tage imod (ved soloprojekt sørger man for at komme rundt, men også periodevist at præsentere sine ting) d.v.s. man skiftes til at gå rundt
  2. Alle skal være rundt til minimum 3 projekter
  3. Alle skal have præsenteret sit projekt mindst 2 gange
  4. Som tilhører til en præsentation skal man stille spørgsmål og gå i dialog
  5. Møderne ved de forkellige borde varer ca. 10 min. hvoraf max halvdelen af tiden er præsentation
 4. Fokus ved præsentationerne og de efterfølgende dialoger lægges på:
  1. Formidlingsteoretisk stof
  2. Grafisk design (Character, layout, overgange...)
  3. IT-værktøjer
 5. Efter rundturene sørger man hver især for at redigere sit studieweb, så det er opdateret med dokumentation og refleksion over dette forløb.
 6. Vi runder af fælles


Inspiration til vektortegning i inkscape:


 1. Opret din projektside på StudieWeb (hvis du ikke allerede har gjort det) og beskriv dit koncept i ord og gerne billeder. Muligvis skal characterdesignet bearbejdes videre.
 2. Udarbejed en række skitseforslag (roughs) til, hvordan planchen i sin helhed skal udformes. Overvej hvilke krav, den skal leve op til bl. a. m.h.t. fortælling, blikfang og overblik.
 3. Udvælg det (evt. de) skitseforslag, der bedst lever op til kravene.
  1. (Påbegynd rentegning og tilrettelæggelse vha af relevant IT-værktøj, hvis der er tid)
 4. Fremvis resultatet af dagens arbejde d.v.s. min. det endelige skitseforslag.


 1. Introduktion og gennemgang af oplæg
 2. Introduktion til formidlingsteori
 3. Introduktion til characterdesign
 4. Gruppedannelse og konceptudvikling. I skal:
  1. Idégenerere og -udvikle: hvem er jeres character?
  2. Idégenerere og -udvikle: hvordan vil I udforme jeres fortælling (dramaturgi, metaforer, grafisk linje o.s.v.)
  3. Fremvise hvad I er nået frem til - jeres koncept - på et ark.

Digitale fodspor

Oplæg:


Log


Programmet for dette 5. modul som det står i oplægget:


Nu fremlægger den første Orange for de andre tre grupper, herefter den første blå gruppe, osv...

Gruppeinddelingen ser I (stadig) her

Første mål med øvelsen er at træne præsentationsteknikken. Derfor skal de "publikum grupperne" tage noter undervejs, og komme med konstruktiv kritik på de enkelte fremlæggelser. Overvej også at bede en medstuderende om at optage din fremlæggelse. På denne måde kan du se med egne øjne hvordan du fremstår i fremlægningen.

Andet mål med øvelsen er at vi skal blive kloge på både google og facebooks privatlivspolitiker - selvom du kun har læst den ene. ;)

Opgave

Præsenter, dokumenter og reflekter over dit arbejde med præsentationsteknik. Min omfang 1000 tegn.


Lektien til idag: Gennemlæs google eller facebooks privatlivspolitikker alt efter hvilken gruppe du er i.

Vi ser videoen:

og ser nærmere på garrreynolds.com der giver gode tips til det at præsentere.

Herefter arbejder I gruppevis med jeres præsentationer. Husk at tjekke kravene til jeres præsentationer på: oplægssiden.


Vi ser "So ein ding - om fremtidens privatliv" og "Når mobilen tager magten" (kan findes på TV2 Play - mod betaling, eller lånes på skolens bibliotek)

Vil du vide mere om hvordan dataindsamling virker, så se Mere_om_dataindsamling (valgfrit).

Lektie til næste gang

Se videoen :

Web 2.0

Oplæg:

Log

For dem, der ikke fik noteret under introduktionsoplægget, findes de pågældende slides HER


Flere opdagede også et par tekniske udfordringer. Bl.a. kunne det være sværet at få startet Apache. Det skyldes i de fleste tilfælde en port-konflikt (Apache bruger som udgangspunkt port 80 og den kan være optaget af andre programmer/processer). Du kan blive lidt klogere på dette problem og måske finde løsningen her:

Sørg for, at øvelsen er dokumenteret på dit StudieWeb, hvor du bl. a. redegør for fremgangsmåden og hvordan de forskellige problemer er blevet angrebet og løst.

Herefter skal du videre med projektet og komme frem med en idé til et web 2.0 produkt, du gerne vil designe og udvikle.Basal Client-Server


Overskriften er "Web 2.0" ...og hvad er det nu lige? Det skal du finde ud af og redegøre for i løbet af dagens modul. Du skal gøre følgende:

 1. Start en projektside op på dit StudieWeb. Det er her du løbende skal dokumentere dit arbejde gennem dette forløb
 2. Find ud af - ved at foretage en kritisk kildesøgning - hvad begrebet, "web 2.0", dækker over. Skriv med egne ord en definition af begrebet på ca. 1000 tegn. Inkluder eksempler og angiv kilderne. (en kilde som f. eks. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html)
 3. Opdater dit studieweb, så dagens arbejde er online.
 4. Får du tid til overs, bruger du den på at optimere dit studieweb - f. eks. med fejlrettelser, supplerende indhold eller måske ved få lagt manglende arbejder op.

Grafisk Brugergrænseflade

Log

Reportage

Grupper i reportage II

2.3


2.5Oplæg

Links til jeres filmøvelser

Har du ikke allerede sendt os linket til jeres film, så gør det gerne ASAP til Jens eller Christian, med gruppens navne i beskeden - så lægger vi det op her:

Log

Meningen er, at du skal få godt fat i, hvad de forskellige grundbegreber indenfor filmæstetik (hvad er det, der udgør filmens "sprog"). Du skal med andre ord afprøve noget af det du har læst til i dag (Fokus, s. 12-19 + 21).

Anden halvdel af modulet skal gå med næste øvelse: Filmæstetik I

Vi forventer, at du har læst i "Radiointerview..." og har styr på de grundlæggende principper for et godt interview. D.v.s. pkt. 1-3 i vejledningen er opfyldt, og vi kan gå (næsten) direkte til 4.

Forløbet er bygget op af en øvelsesrække efterfulgt af en mindre projektopgave. Dagens modul kommer til at se således ud:

 1. Generel feedback på "StudieWeb A"
 2. Dem, der mod forventning ikke har fået afleveret, sørger for at få klaret det. Imens går de øvrige i gang med forløbet ved at:
  1. Oprette en projektside på dit (nye!) StudieWeb. Projektet hedder "Reportage"
  2. Foretage en informationssøgning, hvor du finder frem til forskellige definitioner af Journalistik og genren, "reportage". (En starthjælp her)
  3. Skrive - med egne ord - en kortfattet introduktion til reportagegenren. Lad teksten fungere som indledning på projektsiden (brug html og ikke .docx)
  4. Gå i gang med Workshop_KomITA23-5_interview
 3. De, der har behov for individuel feedback på deres StudieWeb, får det (samtidig med pkt. 2)
 4. Opsamling med blikket mod næste modul

Intro - StudieWeb A

Oplæg: Workshop-KomIT-A-StudieWeb-III

 1. Upload dit site og test det på din målgruppe (en af dine interessenter) med en Rolf Molich test
 2. Tilføj din test til din dokumentation - og upload.

Til at lave testen skal du bruge et skærmoptager program. Her kan du med fordel bruge screencast-o-matic.

Når du har optaget din test opretter du en youtube konto (hvis du ikke allerede har en) og uploader hertil. Du kan vælge i processen at videoen ikke skal visen på din kanal, men kun vises for dem med linket.

Når din video er uploadet på youtube vælger du "del" under videoen, og under fanebladet "indlejring" finder du html koden der er lige til at sætte ind på din hjemmeside sådan at videoen vises direkte på din side.

Interessent Informationsbehov Løsning
Medstuderende Teknisk viden Adgang til kildekoder og dokumentation af værktøjshåndtering
Vejleder/lærer Indsigt i progression (faglig udvikling) Adgang til tidligere arbejder, redegørelser for faglige mål og status...
o.s.v o.s.v o.s.v

Vær opmærksom på, at samme interessent selvfølgelig kan have flere forskellige informationsbehov ligesom samme informationsbehov kan gøre sig gældende hos flere interessenter.

I har desuden skulle sætte jer ind i Steve Krugs basale guidelines for brugervenligt webdesign. De blev gennemgået sidst, og vi forventer at I demonstrerer og dukumenterer (!) evne til at anvende flere af principperne, når I designer jeres StudieWeb.

Steve Krug er bl. a. inde på, at det er vigtig med et "visuelt hierarki". Brugeren "læser" websider ligesom billboards med 100km/t og samtidig er de ofte ude efter noget bestemt. Derfor skal informationerne organiseres og komponeres, så det er tydeligt hvad, der er hvad, og at det vigtigste også er det, man får øje på først. Krug bruger ikke selv ordet, men faktisk taler han om at man skal have styr på gestaltlovene.

Nogle af jer kan måske huske så langt tilbage som til sidste år, hvor I fik en introduktion til grafisk design, og hvordan gestaltregler m.m. kan benyttes til at få et layout til at fungere:

Vi lægger ud med at blive kloge på hvad A-niveau faktisk indebærer. Herefter skal du have opgraderet din portfolio (StudieWeb), så den er klar det kommende arbejde og desuden får et fagligt kvalitetsløft. Det bliver faktisk det første mindre projekt som vi starter op og som vil løbe de næste 4 moduler.

StudieWebs

Bjørn Marinus Rothmann
Casper Sunemeier
Christian Birch Jensen
Dennis Zamora Larsen
Gustav Pfeiffer Hoff-Møller
Jonas Rothmann Hjalager
Jonathan Lantow-Humble
Julie Curran Lundholm
Lisette Mahlberg
Martin Willesen Skovrup
Mathias Sabelski-Schneider
Oliver Harold Jørgensen
Patrick Mørch
Rasmus Tornsø Jørgensen
Tobias Gramhald-Nørland
Andreas Monrad Igel
Asser Birk Eilertzen
Edgar Twide Andersen
Emilie Hoffmann Christophersen
Frederik Kristensen
Julie Ingemann Drescher
Kresten Elmann de Place
Martin Dolmer Jensen
Naja Mønster Schlüter
Natasja Kicki Hviid Pedersen
Nicolai Jensen
Pia Birk Sørensen
Rasmus Frimann Olsen Grøn
Rasmus Neerdal Olsen
Thomas Schou Larsen
Tobias Hjort Mosegaard
Victor Alexander Byrholt

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Medialab
Applikationer
Holdsider
Gamle_Klassesider
System
Toolbox