Hvad er MediaLab?

From rtgkom.dk

Jump to: navigation, search

MediaLab er et sted hvor vi samarbejder om læring. I denne MediaLab: Introduktion kan du læse om hvad du kan lave i MediaLab, hvilke krav der stilles til dig når du er i laboratoriet og hvordan vi forsøger at samarbejde om at blive klogere.

Vi bruger en wiki til at udveksle og opsamle viden. Vi bruger MediaWiki fra http://mediawiki.org til at lave denne wiki på vores egen webserver her på skolen, altså på http://rtgkom.dk, som alle vores elever også bruger til at lave sit eget website, siden 1998, som vi kalder StudieWeb. På http://archive.org kan man få et indtryk af hvordan vores website har set ud i gennem årene, se her http://web.archive.org/web/*/http://rtgkom.dk.

Hvis du har en ide til nye ting eller andre måder at arbejde på, så gå til MediaLab: Ideer til udvikling af laboratoriet og beskriv din ide. Hvis du vil vide mere om det udstyr, de teknologier, de maskiner og programmer vi bruger i MediaLab, så læs nogle af de guides som vi, ofte vores elever, har lavet. MediaLab: Oversigt over guides Du kan også selv lave nye guides.

Alle vores elever kan logge ind i vores wiki, med det samme userID som de bruger til vores web- og filserver, og redigere i alle artikler og lave nye artikler. De forskellige hold som har lektioner i MediaLab har fået tildelt en særlig artikel hvor klassen kan samle diverse praktisk information. Vi opfordrer vores elever til aktivt at bruge vores wiki til at registrere relevant information og viden, så vi i fælleskab hurtigt kan blive klogere.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Medialab
Applikationer
Holdsider
Gamle_Klassesider
System
Toolbox