Ministry of Innovation, open source projektidéer

From rtgkom.dk

Jump to: navigation, search

Vi har lavet denne artikel i vores wiki til at registrere open source projektidéer som kan bruges som inspiration når vores elever, eller andre, skal lave projektarbejder.

Forudsætninger og spilleregler

Projekterne på Roskilde Tekniske Gymnasium, RTG, kan inkludere flere fagområder, såsom teknologi, biologi, elektronik, matematik, fysik, design, kommunikation og informationsteknologi, og det er der derfor nærmest ingen grænser for hvilke typer af idéer kan registreres. I flere projektforløb kan eleverne selv vælge hvilekt emne de arbejder med, dog ofte afgrænset indenfor et tema som f.eks. bærdygtig innovation, alternativ energi, ældreomsorg, bosteder i fremtiden, nødhjælp vi mobiltelefoni, pædagogiske programmer til læring, computerspil til læring, website for firma eller en organisation, osv.

Projekternes forløb og de resultater som produceres kan variere meget, alt efter hvilke undervisningsfag ingår i projektet. Det kan handle om kommunikationsanalyse, design af kampagner, laboratorieeksperimenter, programmer, client-server løsninger, elektronisk udstyr, prototyper af træ, metal eller betong i fuld skala eller som modeller, 3D modellering, animation, video, websites, plakater, visitkort, alarmsystemer, boliger for ældre, robotløsninger mm.

Projektforløbene er typisk ca. 4 til 6 uger lange, så det er ikke realistisk at forvente mere end en prototype til løsning. Eventuelt kan idéen bringes videre i et andet projektforløb med de samme eller andre elever, men der er altså grænser for hvor avancerede resultater kan forventes.

Idéerne kan stamme fra vores egen elever, eller de kan komme fra eksterne rekvirenter.

De nærmere betingelser for eventuelt samarbejde mellem projektgrupper og eksterne rekvirenter skal fastlægges nærmere, for at undgå misforståelser. I tilfælde af regulært samarbejde skal der laves en skriftlig aftale som regulerer forholdet.

Ligeledes er det vigtigt alle som bidrager med idéer og arbejde tilslutter sig den open source licens som gælder om indhold i vores wiki. Det betyder at du ikke skal registrere din idé her hvis du har planer om at tjene penge på din idé eller patentere den eller selv at kontrollere hvordan arbejdet med den udvikler sig.

Liste over idéer

Registerer foreløbig idéerne i listen nedenfor. Formatet og de nærmere krav om detaljer vil ændres snart, sandsynligvis laver vi en tabel hvor flere felter skal udfyldes.

  1. Website for Unge Studernde... Kontakt: asdf asdf
  2. Brætspillet DreadStreets... Kontakt: http://betatester.dk/ Rasmus Wichmann, ...
  3. Huse til katastroferamte... Kontakt: asdf asdf
  4. Learning Management System til bistandsprojekter (vores eget OEP system) Kontakt: Karl Bjarnason, gkarlbjarnason@gmail.com.
  5. IT system til skoler (voers eget OEP system kan være afsæt for udvikling af en komplet IT løsning for skoler) Kontakt: Karl Bjarnason, gkarlbjarnason@gmail.com
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Medialab
Applikationer
Holdsider
Gamle_Klassesider
System
Toolbox